sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Utbildning Kvalitet Utbildning Arbetsmiljö Utbildning Miljö Ledarutveckling Öppna utbildningar

Utbildning Miljö

Alla kurser erbjuds som företagsinterna kurser och

kan anpassas efter Era behov.

Kurser som även finns som öppna kurser kan sökas i menyn ovan.

 

Utbildning inom miljöområdet

Alla kurser erbjuds som företagsinterna kurser och

kan anpassas efter Era behov.

  1. Ledningsystem i praktiken

  2. ISO 14001 grundkurs

  3. Identifiera miljöaspekter

  4. Intern revision

  5. Allmän miljöutbildning

  6. Projektledning

 

Ledningsssytem i praktiken

Syfte:

På den här kursen får du en djupare kunskap i miljöledning och komponenterna i ett miljöledningssystem, som uppfyller kraven i ISO 14001:2004 eller EMAS. Vi går igenom hur riktlinjer och krav i standarden kan tillämpas. Ett stort inslag i kursen är praktiska övningar i de områden som krävs för att skapa ett miljöledningssystem. Du får en god grund för att kunna skapa ett miljöledningssystem i din egen verksamhet, i sig själv eller integrerat med andra ledningssystem. Kursen har sin utgångspunkt i ISO 14001:2004. Du får kunskap i de olika stegen för att utveckla ledningssystemet.

 

Målgrupp:

Om du behöver god förståelse för komponenterna i miljöledning och en djupare kunskap om standarden ISO 14001 så är denna kurs för dig.

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


ISO 14001 grundkurs

Syfte:

Kursen ger dig en introduktion till miljöledning och nyttan med att införa ett miljöledningssystem. Vi tar upp drivkrafterna för systemet och vinsterna med att införa ett miljöledningssystem. Du får en orientering i standarden ISO 14001 och EMAS samt informeras om övriga standarder du kan ha nytta av i ISO 14000-serien. Det som är gemensamt för alla typer av ledningssystem behandlas. Integrering av ledningssystem berörs. Efter kursen känner du till huvuddragen i ett miljöledningssystem och i arbetet att införa det.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till miljöledning och ledningssystem generellt. Du bör ha en viss allmän kunskap i miljö.

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


Identifiera miljöaspekter

Syfte:

Miljöaspekterna utgör grunden i miljöledningssystemet och ingår i företagets miljöpolicy, miljömål, rutiner, instruktioner. De är avgörande för utformningen av organisationens miljöpolicy, den egna totala miljöprestanda som utgör grunden för åtgärder och fastställande av de övergripande och detaljerade miljömålen. Identifiering, värdering och prioritering av miljöaspekter är således viktiga aktiviteter.

 

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till dig som skall utveckla ett ledningssystem för miljö men även till dig som upplever att nuvarande ledningssystem har gått i ”stå” och saknar relevanta miljömål.

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


 Intern revision

Syfte:

Under den här kursen får du god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för kvalitet och miljö eller integrerade ledningssystem. Under kursen lär du dig den grundläggande metodiken i intern revision. Vi varvar teori med övningar under kursens gång. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

 

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till dig som ska bli intern revisor och behöver god kunskap och färdighet i intern revision för kvalitets- och miljöledningsystem.

 

Omfattning:

2 dagar

Upp>>


Allmän miljöutbildning

Syfte:

Utbildningen syftar främst till att öka intresset och engagemang för miljöarbetet på arbetsplatsen.

Deltagarna ska efter kursen

ha en grundläggande kunskap om globala, regionala och lokala miljöproblem och dess orsaker.

 

Målgrupp:

All personal

 

Omfattning:

Halvdag alt. 1 dag

Upp>>


Projektledning

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge dig goda kunskaper om projekt som arbetsform samt ökad insikt om projektledarrollen.

Efter kursens teoriavsnitt och praktiska övningar ska du:

  • kunna styra och administrera projekt,
  • behärska praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner för att säkerställa att projektet når uppsatta projektmål,
  • förstå vad beställare och projektgrupp kräver och vad projektledaren kan kräva av projektgrupp och beställare.

Målgrupp:

Projektledare och medlemmar i projektgrupp med uppgift att utveckla verksamhetens miljöarbete.

 

Omfattning:

Tre dagar

Upp>>


 

 

 

 

 

 

   

team2