sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Utbildning Kvalitet Utbildning Arbetsmiljö Utbildning Miljö Ledarutveckling Öppna utbildningar

Utbildning Kvalitet

Alla kurser erbjuds som företagsinterna kurser och

kan anpassas efter Era behov.

Kurser som även finns som öppna kurser kan sökas i menyn ovan.

 

Utbildning inom Kvalitetsområdet

Alla kurser erbjuds som företagsinterna kurser och

kan anpassas efter Era behov

  1. ISO 9001 grundkurs

  2. ISO/TS 16949 grundkurs

  3. Värdeskapande revision

  4. Introduktion till ledningssystemets verktyg;  FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP m fl

  5. Introduktion till LEAN och TPS (Toyota Production System)

  6. Processinriktat ledarskap

  7. Projektledning

 

Ledningssystem i praktiken

Syfte:

Denna kurs ger dig en djupare förståelse och kunskap om syftet med kvalitetsledning och fundamentala komponenter i kvalitetsledningssystem. Vi arbetar med praktiska övningar i att tolka krav i ISO 9001 utifrån olika praktikfall. Utbildningen tar avstamp i standarden ISO 9004 och det perspektiv på verksamhets-utveckling som ges där. Du får en god grund för att kunna skapa ett ledningssystem för kvalitet i den egna verksamheten och får även kunskap i hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. Kursen ger dig förutsättningarna för att utveckla ett ledningssystem i din egen verksamhet.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som står i begrepp att införa eller utveckla ett ledningssystem i den egna verksamheten och som vill få en djupare förståelse för kvalitetsledning och ISO 9000-familjen.

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


ISO 9001 grundkurs

Syfte:

Kursen ger dig en introduktion till kvalitetsledning och nyttan med att införa ett ledningssystem för kvalitet. Vi går igenom grundtankarna för ledningssystem och diskuterar vad som gör kvalitetsledning till ett effektivt verktyg för verksamhets-utveckling. Kursen ger en orientering i standarderna i ISO 9000-serien – världens mest använda hjälpmedel för framgångsrik verksamhetsutveckling. Processinriktning och integrering av kvalitet med t.ex. miljö och arbetsmiljö i ett ledningssystem berörs. Efter kursen känner du till huvuddragen i ett kvalitetsledningssystem och arbetet med att införa det.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till både dig som inte har arbetat med ledningssystem för kvalitet tidigare men också till dig som vill få en större nytta av ledningssystemet. Kursen ger en introduktion till kvalitetsledning och ledningssystem generellt.

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


ISO/TS 16949 grundkurs

Syfte:

ISO/TS 16949:2002 – är en världsstandard för fordonsindustrin!

Utgåva 2 av ISO/TS 16949 bygger på det moderna kvalitetstänkandet i ISO 9000-serien från år 2000 och ersätter QS-9000 och övriga andrapartsstandarder för kvalitetssystem hos fordons-leverantörer.

 

Målgrupp:

Kursen är avsedd för dig som vill ha en genomgripande utbildning

från grunden i alla kravelementen i ISO/TS 16949 vilken

är fordons-industrins tekniska specifikation för användning av

ISO 9001.

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för, eller arbetar med ledningssystem för kvalitet som kvaliteschef, kvalitetssamordnare m m, men även till dig som ansvarar för beredning av nya produkter.

 

Omfattning:

2 dagar

Upp>>


Värdeskapande revision

Syfte:

När ledningssystemet mognar behöver även den interna revisionen utvecklas. Denna kurs vänder sig till dig som vill utvecklas vidare i din roll som intern revisor. Vi tar upp olika aspekter som kan ge inspiration och nya infallsvinklar för en offensiv intern revision med tydliga förbättringseffekter i verksamheten. Utbildning för verksamma interna revisorer med en tids erfarenhet som behöver inspiration och nya infallsvinklar.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är verksam intern revisor för kvalitets- eller miljöledning eller som ansvarar för verksamhetens interna revisioner och tycker att revisionerna behöver förnyelse.

 

Omfattning:

2 dagar

Upp>> 


Introduktion till ledningssystemets verktyg;  FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP m fl

Syfte:

SPS, MSA och FMEA är tre centrala metoder för styrning av processer och kvalitet. Metoderna, som ursprungligen kommer från fordonsindustrin, kan användas inom i de flesta industrier. Kunskap och användning av dem är viktig bl a i samband med certifiering mot ISO/TS 16949:2002.
Förutom att lära ut metoderna är kursens syfte därför att visa på den praktiska nyttan av metoderna i kunna förutse och styra utfallet från en tillverkningsprocess, för att visa att de mätdata som används har hög tillförlitlighet och för att identifiera felrisker hos en konstruktion eller i en process. att i förenklad form göra fordonsindustrins metoder tillgängliga för den vanlige användaren i verksamheten.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar med utvärdering, processutveckling, kvalitetskontroll, provning, tillverkning, konstruktion, beredning av nya produkter/processer etc.

 

Omfattning:

2 dagar

Upp>>


Introduktion till LEAN och TPS (Toyota Production System)

Syfte:

Att fokusera på det förädlande arbetet och bekämpa slöseri är mer ett förhållningssätt och attityd än teknik, det är ett sätt att ”vara”. Kursen ger en allmän insikt i de principer som förbättringar enligt Lean bygger på samt en övergripande genomgång av några vanliga metoder/verktyg.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill förstå Lean och innebörden av en förändring

enligt Lean-principerna och som vill starta upp eller kommer att delta i ett Lean-projekt.

 

Omfattning:

1 dag

Upp>> 


Processinriktat ledarskap

Syfte:

Under denna kurs introduceras du i processledning som effektivt styrmedel och utvecklingsverktyg i en organisation. Du får en god förståelse för på vilket sätt tillämpningen av ett processinriktat arbetssätt kan användas i din roll som ledare och därmed bidra till ett effektivt förbättringsarbete som engagerar och involverar alla i organisationen.

 

Målgrupp:

Upp>>


Projektledning

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge dig goda kunskaper om projekt som arbetsform samt ökad insikt om projektledarrollen.

Efter kursens teoriavsnitt och praktiska övningar ska du:

  • kunna styra och administrera projekt,
  • behärska praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner för att säkerställa att projektet når uppsatta projektmål,
  • förstå vad beställare och projektgrupp kräver och vad projektledaren kan kräva av projektgrupp och beställare.

Målgrupp:

Projektledare och medlemmar i projektgrupp med uppgift att utveckla verksamhetens kvalitetsarbete.

 

Omfattning:

Tre dagar

Upp>>

 

 

 

 

 

team