sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Utbildning Kvalitet Utbildning Arbetsmiljö Utbildning Miljö Ledarutveckling Öppna utbildningar

Utbildning Arbetsmiljö

Alla kurser erbjuds som företagsinterna kurser och

kan anpassas efter Era behov.

Kurser som även finns som öppna kurser kan sökas i menyn ovan.

 

Utbildning inom Arbetsmiljöområdet

Alla kurser erbjuds som företagsinterna kurser och

kan anpassas efter Era behov.

 1. Grundkurs SAM

 2. Fördjupning SAM

 3. Arbetsmiljöledning

 4. Delegering och ansvar

 5. Kartläggning och hantering av arbetsmiljörisker 
   

 6. Skyddskommittéarbete

 7. Rehabiliteringsansvar

 8. Arbetsmiljörätt

 9. OHSAS 18001 grundkurs
 10. Projektledning

Grundkurs SAM 

Syfte:

Utbildningen ska stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor och ge en förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, kvalitet och lönsamhet. Kursen ger dig goda kunskaper om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöledning enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter kursen kommer du bättre kunna identifiera risker och medverka i genomförandet av förebyggande insatser på arbetsplatsen. Kursen ska även öka dina kunskaper om friskfaktorer i arbetsmiljön. 

 

Målgrupp:Chefer på olika nivåer i organisationen, skyddsombud, personalchefer/-sekreterare, ledamöter i skyddskommittén.

 

Omfattning:

2 dagar

Läs mer

Upp>>


Fördjupning SAM

Syfte:

Kursen ger dig systemkunskap och metodisk vägledning för utveckling av arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen. En viktig utgångspunkt är en helhetssyn på arbete och hälsa. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljö-verkets föreskrifter. Storm vikt läggs vid att lyfta fram verktyg och metoder som direkt kan användas av dig i din verksamhet.

 

Målgrupp:

Chefer på olika nivåer i organisationen, skyddsombud, personalchefer/-sekreterare, ledamöter i skyddskommittén.

 

Omfattning:

2 dagar

Upp>>


Arbetsmiljöledning

Syfte:

Du får en god grund för att kunna skapa ett arbetsmiljöledningssystem i din egen verksamhet, i sig själv eller integrerat med andra ledningssystem (ex. kvalitet och miljö). Kursen har sin utgångspunkt i AFS 2001:1 och OHSAS 18001. Du får kunskap i de olika stegen för att utveckla ledningssystemet.

 

Målgrupp:

Arbetsmiljö- och kvalitetssamordnare, chefer på olika nivåer i organisationen, personalchefer/-sekreterare, ledamöter i skyddskommittén, internrevisorer.

 

Omfattning:

2 dagar

Upp>>


 Delegering och ansvar

Syfte:

Kursen ska ge dig goda kunskaper om arbetsfördelning inom arbetsmiljöområdet och kraven på riktig genomförd delegering. Du kommer även att få kunskap om  domstolarnas syn och praxis på delegeringsfrågor.

 

Målgrupp:

Chefer på olika nivåer i organisationen.

 

Omfattning:

En halv dag

Upp>>


Kartläggning och hantering av arbetsmiljörisker

Syfte:

Du får kunskap och praktiska verktyg för kartläggning och hantering av risker.

 

Målgrupp:

Chefer och skyddsombud

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


Skyddskommittéarbete

Syfte:

Kursen ger dig praktisk vägledning för ett systematisk och effektivt skyddskommittéarbete.

 

Målgrupp:

Ledamöter i skyddskommittén

 

Omfattning:

2 dagar (uppdelat på två tillfällen)

Upp>>


Rehabiliteringsansvar

Syfte:

Kursen ska ge dig en god kunskap om regelverket som styr rehabilitering och arbetsanpassning. Vidare ska får du möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper genom fallstudier och praktiska övningar.

 

Målgrupp:

Chefer med personalansvar, personalsekreterare

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


Arbetsmiljörätt

Syfte:

Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Målgrupp:

Chefer, skyddsombud, kvalitets- och miljösamordnare

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


.OHSAS 18001 grundkurs

Syfte:

Kursen ger dig en introduktion till arbetsmiljöledning och nyttan med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö. Kursen ger en orientering i standarden OHSAS 18001 och vi tar även upp integrering av arbetsmiljö med t.ex. miljö- och kvalitetsledning.

 

Målgrupp:

Chefer, skyddsombud, ledamöter i skyddskommittén, kvalitets- och miljösamordnare

 

Omfattning:

1 dag

Upp>>


Projektledning

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge dig goda kunskaper om projekt som arbetsform samt ökad insikt om projektledarrollen.

Efter kursens teoriavsnitt och praktiska övningar ska du:

 • kunna styra och administrera projekt,
 • behärska praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner för att säkerställa att projektet når uppsatta projektmål,
 • förstå vad beställare och projektgrupp kräver och vad projektledaren kan kräva av projektgrupp och beställare.

Målgrupp:

Projektledare och medlemmar i projektgrupp med uppgift att utveckla verksamhetens arbetsmiljöarbete.

 

Omfattning:

Tre dagar

Upp>>

 

     

 

 

 

 

 

team3