sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta

solverdana12

 

 

Allmänt om Konsulttjänster Allmänt om Utbildning Allmänt om Metodstöd

Tjänster

Solution Center arbetar med tjänster inom områdena konsultation, utbildning och metodstöd.

 

Våra tjänster har fokus på systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och utveckling av ledare och grupper.

 

Vårt arbetssätt kan beskrivas utifrån några nyckelord.

 

  • Utvecklingsoptimism - vi är övertygade om att effektiv förändring och utveckling genomförs enklare och med större glädje med metoder och synsätt som har sin grund i ett optimisktisk synsätt.

  • Individer i samverkan - Framgångsrika organisationer skapar förutsättningar för medarbetara att utveckla och använda sin kreativitet och sina förmågor.

  • Handlingsorientering - Att göra något ska vara en del av organisationens kultur. Förändring genom små steg är oftast mer effektivt än tillfälliga uppblåsta kampanjer och projekt.

  • Enkelhet - Som konsulter tar vi inte "över" utvecklingsarbetet. Vi skapa förutsättningar genom att presentera enkla verktyg och metoder som ni själva kan arbeta med.

  • Systemsynsätt - Att lyfta blicken och se organisationen som en helhet är en förutsättning för framgång.

  • Struktur - Vi har en stark tilltro till att kreativa och utvecklande miljöer kräver ett stabilt ramverk med "ordning och reda" genom ett tydligt ledarskap, väl fungerande rutiner och tydliga och kommunicerade mål.


 

 

 

 

 

Läs mer om tjänster inom:

 

tjanster4

 

Hem | Kundsidor | | Utbildning | Om oss | Kontakt | Sök | Webbkarta