sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Kvalitet Arbetsmiljö Miljö

Huvudområde Miljö

Solution Center erbjuder ett brett urval av tjänster inom miljöområdet. I vårt utbud finns utbildning, konsulttjänster och metodstöd.

Konsulttjänster


Utbildning 


Metodstöd


 • Etablera ledningssystem och systematiskt arbetsätt

 • Framtagning av rutiner och instruktioner

 • Revision och uppföljnng

 • Periodisk besiktning

 • Bollplank till chefen

 • Ledningsystem i praktiken

 • ISO 14001 grundkurs

 • Identifiera miljöaspekter

 • Intern revision

 • Allmän miljöutbildning

 • Projektledning

 • Dokumenthantering

 • Hantering av klagomål och andra avvikelser

 • Metoder och arbetssätt för förbättringsarbete

 

  

 

tjanster4