sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Huvudområden Lösningsfokus

Lösningsfokus

Vad är lösningsfokus?

Lösningsfokus är en väl etablerad och effektiv metod för utveckling, förändring och problemlösning och kan underlätta strategiskt arbete, ledarskap och teamarbete. Metodiken har under cirka 20 år använts med framgång i företag och offentliga organisationer som eftersträvar effektivt förändringsarbete.

 

Angreppssättet präglas enkelhet och optimism, är enkelt att förstå och bygger på vad som redan fungerar i verksamheten. Lösningsfokus kompletterar med framgång de arbetssätt som ni använder i Ert befintliga kvalitets- och utvecklingsarbete.

 

Lösningsfokus bygger på på följande principer:

  • ta reda på vad som fungerar och gör mer av det
  • ta reda på vad som inte fungerar och gör något annorlunda
  • bygg vidare på framgångsfaktorer och befintliga resurser
  • förenkla så långt det är möjligt

Vi använder ett lösningsinriktat arbetssätt för ett ge våra kunder möjlighet att:

  • skapa en tydlig bild av vad som önskas
  • finna ut vad som kan vara användbar av det som redan fungerar
  • inte fastna i problemsökande och letande efter orsaker
  • påbörja ett förändringsarbete som bygger på små steg

 

"The Solutions Focus introduces a concept that is both elegant and powerful in its simplicity. For too long, business has wasted time focusing on the blocks to progress rather than finding the routes to success - the Solutions Focus gives you the opportunity to find the routes to success.

Don't be fooled, this process is Simple but it is far from simplistic!"Chris Howe,

Managing Director of Change Group

and global change consultant

 

 

 

 

 

   

Lösningsforkus - Enkla verktyg 

framtid

Framtid - Hur ska det vara

när det är som bäst?

guldkorn

Guldkorn - Vad fungerar redan

steg

Små steg - Varaktig utveckling

genom små förändringar

skala

Skalan - Ett positivt och enkelt

verktyg för att mäta framgång