sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta

solverdana12

 

 

Utbildning Kvalitet Utbildning Arbetsmiljö Utbildning Miljö Ledarutveckling Öppna utbildningar

Ledarutveckling

Program för utveckling och praktisk tillämpning av lösningsinriktat ledarskap

 

Syftet med programmet är att utveckla ett lösningsinriktat ledarskap genom att:

  • introducera det lösningsinriktade angreppssättet,
  • praktiskt tillämpa lösningsinriktade verktyg och metoder,
  • i grupp få utbyta erfarenheter,
  • få stöd och handledning i grupp och individuellt.

Vad skiljer lösningsinriktat ledarskap från annan ledarutveckling?

Många ledarutvecklingsprogram bygger på antagandet att ledaren behöver teoretiska kunskaper om ledarrollen, kommunikation och samverkan, teamutveckling, konfliktlösning etc. Många kurser erbjuder detta på ett utmärkt sätt. Men ibland kan skillnaden mellan teori och praktik vara för stor. När en tydlig koppling till den enskilde ledarens vardag saknas får denna typ av kurser begränsat värde.

Programmet Lösningsinriktat ledarskap utgår från ledarens nuvarande situation och har fokus på hur ledarskap utövas i vardagen. Programmet ger vägledning för hur ledare på ett enklare och mer positivt sätt kan tackla utmaningar och svårigheter i den egna organisationen.

 

 

 

 

 

>>Kontakta oss för mer information

 

 

Så här arbetar vi

Hela programmet genomförs under totalt 12 månader. Det omfattar 2 heldagar, första och sista utbildningsdagen, samt 4 halvdagsseminarier. Det är en handlingsinriktad utbildning och upplägget möjliggör för deltagaren att praktiskt tillämpa metoder och idéer i den egna arbetsgruppen/ organisationen.

 

Dag 1
Under den första dagen skapas det gemensamma program som gruppen ska arbeta med under året. Deltagarnas egna mål och visioner kring sitt ledarskap klargörs. Vidare presenteras de grunder, antaganden och verktyg som ett lösningsinriktat arbete bygger på.


Dag 2-5
Inledningsvis kommer vi under halvdagsseminarierna introducera lösningsinriktat angreppssätt för aktuellt fokusområde (de områden som gruppen dag 1 gemensamt valt att arbeta med). Vidare ägnas seminariet åt praktiska övning genom tillämpning av de lösningsinriktade verktygen. Varje deltagare kommer att utarbeta individuella mål och planer för genomförande i den egna verksamheten.

 

Dag 6
Den sista dagen ägnas åt utvärdering och återkoppling av de framsteg som deltagarna gjort under programmet. En annan uppgift blir att etablera en plattform för deltagarnas fortsatta utveckling och hur de kan säkerställa att uppnådda förbättringar blir varaktiga.

 

 

 

 

rosblad