sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Kvalitet Arbetsmiljö Miljö

Huvudområde Kvalitet

Solution Center erbjuder ett brett urval av tjänster inom kvalitetsområdet. I vårt utbud finns utbildning, konsulttjänster och metodstöd.

 

Konsulttjänster


Utbildningar


Metodstöd


 • Etablera ledningssystem och systematiskt arbetsätt

 • Kartlägga och utveckla processer

 • Revision och uppföljning

 • Bollplank till chefen

 • Strategisk planering/ Målstyrning/ Kommunikation
 • Ledningsystem i praktiken

 • ISO 9001 grundkurs
 • ISO/TS 16949 grundkurs

 • Värdeskapande revision

 • Introduktion till ledningsssytemets verktyg;  FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP m fl

 • Introduktion till LEAN och TPS (Toyota Production System)

 • Processinriktat ledarskap

 • Projektledning
 • Dokumenthantering

 • Hantering av reklamationer och andra avvikelser

 • Metoder och arbetssätt för förbättringsarbete

 • Metodstöd för mätsystemanalys, riskanalys, statstisk analys

 

 

  

 

tjanster4