sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Kvalitet Arbetsmiljö Miljö

Huvudområde Arbetsmiljö

Solution Center erbjuder ett brett urval av tjänster inom arbetsmiljöområdet. I vårt utbud finns utbildning, konsulttjänster och metodstöd.

 

Konsulttjänster


Utbildning  


  Metodstöd


 • Kartlägga och utveckla arbetsmiljö  
    
 • Enkäter
   
 • Revision och uppföljnng

 • Bollplank till chefen
 • Grundkurs SAM

 • Fördjupning SAM

 • Arbetsmiljöledning
 • Delegering och
  ansvar

 • Riskhantering

 • Skyddskommitté-arbete

 • Rehabiliterings-ansvar

 • Arbetsmiljörätt

 • OHSAS 18001 grundkurs

 • Projektledning
 • Vägledning för arbetsplatsträffar

 • Vägledning för utvecklingssamtal

 • Metoder och arbetssätt för effektivt förbättringsarbete 

 • Dokumenthantering

 • Riskanalys

 • Skyddsronder

                                      

 

 

  

 

tjanster4