sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Allmänt om Konsulttjänster Allmänt om Utbildning Allmänt om Metodstöd

Allmänt om Metodstöd

Framgångsrikt förändringsarbete behöver både vertikalt och horisontellt stöd. Med vertikalt stöd menas tydliga organisatoriska ramar med styrning i form av mål, rutiner, instruktioner, ansvarsfördelning etc. Det horisontella stödet handlar mer om att ge medarbetarna goda psykologiska förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete. Det är exempelvis goda kommunikativa processer och ett tydligt ledarskap.

 

horver

 

Inom både det vertikala och det horisontella fälten erbjuder Solution Center metodstöd av olika slag.

 

Inom det vertikala området kan det vara metoder för att:

  • förebygga avvikelser/problem, t ex riskanalyser som FMEA

  • förbättra redan väl fungerande arbetssätt/processer, t ex tillämpning av metoder inom Lean

  • säkerställa att befintliga krav uppfylls utan oplanerade störningar, t ex genom tillämpning av olika statistiska metoder som SPS.

Inom områdena att förebygga, säkra och förbättra så kan Solution Center erbjuda expertkunnande inom en rad olika metodstöd.

 

Inom det horisontella fältet erbjuder vi metoder för att:

  • skapa bättre kommunikation i verksamheten

  • underlätta ett aktivt ledarskap
  • öka engagemang och delaktighet

Ett annat område som visar på Solution Centers bredd i erbjudandet av metodstöd är vår förmåga att kunna erbjuda våra kunder olika typer av datastöd som möjliggör kommunikation, utbildning och konsultation på distans. Detta säkrar att såväl genomförda utbildningar som konsultinsatser kan följas upp i en fortsatt dialog på ett resurseffektivt sätt. Som exempel på sådana metodstöd kan nämnas nedladdningsbara verktyg och checklistor, handledarstöd för intern utbildning, dokumenthantering m.m..

 

 

 

 

Läs mer om metodstöd inom:

 

tjanster4