sol3_774_smal

Hem Kundsidor Tjänster Utbildning Om oss Kontakt Sök Webbkarta
solverdana12

 

 

Allmänt om Konsulttjänster Allmänt om Utbildning Allmänt om Metodstöd

Allmänt om Konsulttjänster

Solution Center arbetar tillsammans med företag, förvaltningar, och individer som upplever problem eller som har en önskan att något skall vara annorlunda och är beredda att själva göra något åt det. I detta förändringsarbete kan Solution Center bidra på med olika angreppsssätt. De olika angreppssätten kan lättast beskrivas utifrån de roller vi kan ha som konsulter.

 

I vissa fall är vi experten som hjälper kunden att synliggöra vad som brister och behöver åtgärdas och har då också förslag till lösningar. Detta angreppssätt bygger på att det finns en teori, en redan färdig ideal bild, över hur det borde vara. Konsultens roll är här en som utbildar/informerar och som hjälper kunden att få infört de metoder/arbetssätt som skall avhjälpa bristen och/eller utveckla organisationen.

 

I andra fall så är konsultens roll mer stödjande och tar utgångspunkt i att hjälpa kunden att själv formulera vad de önskar skall vara annorlunda och att finna det som redan fungerar och redan finns. Konsulten utgår ifrån kundens ”expertis” och förmåga och tillsammans skapar vi den plattform som behövs för en positiv utveckling. Enkelt uttryckt; Det handlar om att konsulten tillsammans med kunden tar reda på vad som fungerar och utgår från detta i det fortsatta arbetet.

 

Beroende på kundens behov kan vi välja olika angreppssätt, men i de flesta fall ser vi att en kombination av båda är nödvändiga för att nå önskade resultat snabbare.

 

Vi arbetar med förändring på ett lösningsinriktat och stödjande sätt. Vår erfarenhet har visat att det ger goda och varaktiga resultat för organisationen i sin helhet och detta på ett sätt som upplevs väldigt positivt av dem som medverkar.

 

 

 

 

Läs mer om konsulttjänster inom:

 

tjanster4